پرسشنامه ارزیابی عملکرد معلمان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته عملکرد معلمان (دارنده، ۱۳۸۹)

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه ارزیابی عملکرد معلمان - پرسشنامه استاندارد محقق ساخته عملکرد معلمان (دارنده، ۱۳۸۹)

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه استاندارد محقق ساخته عملکرد معلمان (دارنده، ۱۳۸۹) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد محقق ساخته عملکرد معلمان(دارنده، ۱۳۸۹)شامل۲۷سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ…… ( پایایی درون فایل) روایی اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).( روایی درون فایل) (توضیحات کامل در داخل فایل)   کد محصول: ۲۹۳۱ پایایی: دارد روایی: دارد فایل ورد: دارد فایل پی دی اف: دارد تعداد سوال: ۲۷سوال تعداد مولفه: تک مولفه تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد مدل پرسشنامه: دارد تعداد صفحات: ۵ منبع: دارد تفسیر و نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری) قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان گارانتی: دارد   پرسشنامه کاملا استاندارد است

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

پرسشنامه ارزیابی میزان کیفیت آموزش اساتید و معلمان

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه ارزیابی عملکرد معلمان - پرسشنامه ارزیابی میزان کیفیت آموزش اساتید و معلمان

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه ارزیابی میزان کیفیت آموزش اساتید و معلمان هدف: ارزیابی میزان کیفیت آموزش اساتید و معلمان تعداد سوال: ۱۵ روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: رحیمی، میلاد، (۱۳۸۹)، مقایسه کیفیت آموزشی اساتید دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اهر، پایان نامه کارشناسی، رشته روانشناسی، دانشگاه پیام نور اهر.

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

پرسشنامه عملکرد معلمان (کلیه کارکنان مدرسه) در دوره متوسطه اول

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه ارزیابی عملکرد معلمان - پرسشنامه عملکرد معلمان (کلیه کارکنان مدرسه) در دوره متوسطه اول

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه عملکرد معلمان (کلیه کارکنان مدرسه) در دوره متوسطه اول پرسشنامه عملکرد شغلی معلمان پرسشنامه عملکرد آموزشی معلمان پرسشنامه عملکرد حرفه ای معلمان پرسشنامه ارزیابی عملکرد معلمان پرسشنامه عملکرد معلمان پرسشنامه عملکرد معلم پرسشنامه رضایت شغلی معلمان پرسشنامه استرس شغلی معلمان پرسشنامه خودکارآمدی معلمان عنوان پرسشنامه: عملکرد معلمان (کلیه کارکنان مدرسه) در دوره متوسطه اول تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: ارزیابی عملکرد معلمان و کارکنان اداری مدرسه توسط مدیر مدرسه نمره گذاری: دارد

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه ارزیابی عملکرد معلمان - پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن پرسشنامه ارزیابی عملکرد بانک در ارائه خدمات بانکی پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان بانک پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان پرسشنامه ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان   پرسشنامه آماده مدیریت توضیحات: این فایل در تحقیقاتی که به ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد BSC می پردازند مورد استفاده قرار می گیرد. در رویکرد کارت امتیازی ۴ منظر مالی، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری و مشتری مورد ارزیابی قرار می گیرند. معمولا منظر مالی با استفاده از اسناد و مدارک موجود در سازمان سنجیده می شود. اما برای سه منظر دیگز معمولا از پرسشنامه استفاده می شود. شاخص ها معمولا با ترکیبی از سوالات در پرسشنامه ها سنجیده می شوند. مدیران، کارکنان و مشتریان پاسخگویان به پرسشنامه ها هستند که به تفکیک آورده شده اند. می توان برای دیگر سازمان با الهام از این پرسشنامهف سوالات مخصوص را طراحی نمود. تعداد سوالت مدیران: ۱۹ تعداد سوالت کارکنان: ۱۹ تعداد سوالات مشتریان: ۱۴

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

پرسشنامه ارزشیابی عملکرد

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه ارزیابی عملکرد معلمان - پرسشنامه ارزشیابی عملکرد

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه ارزشیابی عملکرد پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان پرسشنامه ارزیابی عملکرد معلمان پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان پرسشنامه ارزیابی عملکرد 360 درجه پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران پرسشنامه ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان - - پرسشنامه آماده مدیریت، پرسشنامه ارزشیابی عملکرد، این پرسشنامه حاوی 22 سوال استاندارد میباشد ابعاد مورد سنجش: ارزشیابی عملکرد عادلانه کارکنان ارزشیابی عملکرد آگاهی دهنده فرد از عملکرد خود

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تبلیغات