دانلود مقاله آفات مرکبات

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

مقاله آفات مرکبات

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... دانلود مقاله آفات مرکبات - مقاله آفات مرکبات

خلاصه ای از توضیحات
دانلود مقاله آفات مرکبات شپشک آرد آلود جنوب Nipaecoccus viridishom در نواحی گرم و خشک خسارت بالایی ایجاد می کند ، دارای بدنی با رنگ قرمز تیره و به صورت بیضوی شکل ، زنده زا و در حدود ۲۵۰ پوره تولید می کند ، هر نسل ۵۰ روز زندگی می کند و این حشره چند نسلی بوده و در آب و هوای معتدله بی وقفه تولید مثل می کند.بر روی درخت لیمو ترش خسارت بسیار زیاد و جبران ناپذیری وارد می نماید. دارای بیش از چهار نسل در سال   روش مبارزه : رها سازی کفشدوزک از گونه Cryptoleamus coccinellidae سپر دار زرد شرقی مر کبات Aonidiella orientalis  در مناطق گرمسیر بوده ، و علاوه بر مرکبات به گیاهان علفی و درختچه های مثمر و غیر مثمر نیز حمله می کند.لیمو شیرین حساسترین و لیمو ترش نیمه حساس و ترنج ، نارنگی ، پرتقال و نارنج مقاوم می باشند. بیشتر روی برگ و میوه دیده شده و در دمای مناسب بسیار خسارت زا و در دمای زیر صفر فاقد فعالیت می باشد. دمای مناسب معمولاً وابسته به منطقه از اوایل فروردین تا اواخر فروردین می باشد. نسل اول و دوم روی برگ ، و نسل سوم ، چهارم و پنجم روی میوه ها زمستان گذرانی بهصورت ماده های کامل بر روی گل و میوه روش مبارزه : ۱ – مراحل اول پورگی زنبور پارازیتوئید Encarsia aurantii ۲ – کفشدوزک شکار چی معمولاً این آفت توسط دشمنان طبیعی به خوبی مهار می شود و نیازی به سموم شیمیایی نمی باشد ، هر چند وجود دشمنان طبیعی در منطقه مستلزم فراهم آوردن منطقه ای عاری از سموم شیمیایی و دارای ظرفیت های بالا جهت زندگی این حشرات مفید و تولید مثل آنان می باشد. سایر شپشک های زیان آور : سپر دار قهوه ای مرکبات Chrysomphalus dictyospermi سپر دار قرمز مرکبات Aonidiella aurantii سپر دار واوی مرکبات Coccus Lepidoaphes beckii شپشک نرم تن قهوه ای Hesperidum سپر دار زرد مرکبات Aonidiella citrine شپشک مومی Ceroplastes ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تحقیق آفات

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... دانلود مقاله آفات مرکبات - تحقیق آفات

خلاصه ای از توضیحات
دانلود تحقیق آفات - مقاله زیست شناسی مقدمه نیازهای انسان و منشاء آفات مشکلات ناشی از آفت کش ها تعریف کنترل بیولوژیک تاریخچه کنترل بیولوژیک مشاهدات اولیه و گسترش مبانی مصرف آفت کشهای شیمیایی برای کنترل بسیاری از آفات سهل تر از به کارگیری روشهای کنترل بیولوژیکی است، زیرا استفاده از آفت کشهای شیمیایی نیازی به اطلاع از خاستگاه اکولوژیک آفات ندارد فصل اول (انواع اهداف ، عوامل و روش های کنترل بیولوژیک ) اهداف مبارزه بیولوژیک انواع مبارزه بیولوژیک حشرات یارازیئوئید بندپایان و سایر مهرگان شکارگر عوامل بیماری زاد نماتد های بند پایان گیاهخواران و پاتوژن های علف های هرز مبارزه ی بیولوژیک بیماری های گیاهی روش های کنترل بیولوژیک فصل دوم ( زیست شناسی و دینامیزم جمعیت عوامل بیماری زا ) فرآیند های اساسی در زیست شناسی پاتوژن همه گیر شناسی ( Epizootiology ) بیماری های بند پایان بیماری های باکتریایی در بندپایان ویروس های بیماری زا در بندپایان قارچ های بیماری زا در بند پایان پروتوزوهای بیماری زا در بند پایان نماتد های بیماری زا در بند پایان شواهدی از تاریخ

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

دانلود مقاله آفات مرکبات

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... دانلود مقاله آفات مرکبات - دانلود مقاله آفات مرکبات

خلاصه ای از توضیحات
دانلود مقاله آفات کشاورزی پروژه مقاله آفات مرکبات تحقیق دشمنان طبیعی زیست‌ شناسی شپشک شته سبز کنه مبارزه با آفات مرکبات انواع آفات مرکبات مهمترین آفات مرکبات کنترل آفات مرکبات مبارزه بیولوژیک با آفات مرکبات بیماری و آفات مرکبات آفات مرکبات جنوب آفات مرکبات پرتقال دفع آفات مرکبات سموم دفع آفات مرکبات مبارزه با آفات مرکبات   در این مقاله با انواع آفات مرکبات و روش های مبارزه با آنها آشنا می شوید موضوع مقاله : آفات مرکبات   شپشک آرد آلود جنوب Nipaecoccusviridishom در نواحی گرم و خشک خسارت بالایی ایجاد می کند ، دارای بدنی با رنگ قرمز تیره و به صورت بیضوی شکل ، زنده زا و در حدود ۲۵۰ پوره تولید می کند ، هر نسل ۵۰ روز زندگی می کند و این حشره چند نسلی بوده و در آب و هوای معتدله بی وقفه تولید مثل می کند.بر روی درخت لیمو ترش خسارت بسیار زیاد و جبران ناپذیری وارد می نماید. دارای بیش از چهار نسل در سال  روش مبارزه : رها سازی کفشدوزک از گونه Cryptoleamuscoccinellidae سپر دار زرد شرقی مر کبات Aonidiellaorientalis  در مناطق گرمسیر بوده ، و علاوه بر مرکبات به گیاهان علفی و درختچه های مثمر و غیر مثمر نیز حمله می کند.لیمو شیرین حساسترین و لیمو ترش نیمه حساس و ترنج ، نارنگی ، پرتقال و نارنج مقاوم می باشند.بیشتر روی برگ و میوه دیده شده و در دمای مناسب بسیار خسارت زا و در دمای زیر صفر فاقد فعالیت می باشد. دمای مناسب معمولاً وابسته به منطقه از اوایل فروردین تا اواخر فروردین می باشد. نسل اول و دوم روی برگ ، و نسل سوم ، چهارم و پنجم روی میوه ها زمستان گذرانی بهصورت ماده های کامل بر روی گل و میوه روش مبارزه : ۱ – مراحل اول پورگی زنبور پارازیتوئید Encarsiaaurantii ۲ – کفشدوزک شکار چی معمولاً این آفت توسط دشمنان طبیعی به خوبی ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تبلیغات