اقدام پژوهی درباره اختلالات رفتاری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

اقدام پژوهی چگونه توانستم وضعیت اختلالات رفتاری محمد را بهبود ببخشم

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... اقدام پژوهی درباره اختلالات رفتاری - اقدام پژوهی چگونه توانستم وضعیت اختلالات رفتاری محمد را بهبود ببخشم

خلاصه ای از توضیحات
اقدام پژوهی چگونه توانستم وضعیت اختلالات رفتاری محمد را بهبود ببخشم فرمت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد یکی از علتهای اساسی پرخاشگری و لج بازی تبعیض و کمبود محبت است و به فرزند خود بر چسب های مثبت بزنند تا کودک باور کند که واقعاً دارای ویژگی های فرمت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد چکیده اقدام پژوهی : در سال تحصیلی 93/92 در پایه چهارم آموزشگاه شهید بهشتی شوش با دانش آموزی مواجه شدم که دارای اختلالات رفتاری از قبیل شلوغی غیر نرمال ، مسخره کردن دیگران، اذیت کردن دیگر دانش آموزان ،حسادت ، بی حوصلگی ، فحش دادن به دیگران ، لجبازی ، تنبلی و سردرد مزمن بود. با توجه به اطلاعات بد ست آمده سوالات زیر برای رفع مشکل محمد در ذهن من ایجاد گردید: 1-آیا بیماری سردرد محمد ، موجب اختلال رفتاری او شده است ؟ 2-آ یا بیماری سردرد محمد ، ناشی از فشارهای روانی است ؟ 3-آیا تربیت غلط محمد ، موجب اختلال رفتاری ایشان شده است ؟ 4-آیا به خاطر روایط غلط با محمد ، ایشان دچار خود پنداری منفی از خود شده است؟ 5-آیا محمد دچار کمبود محبت شده است؟ 6- آیا محمد با رفتارهای خویش می خواهد د یگران را به خود متوجه سازد؟ 7- چه راه حل هایی برای مشکل وجود دارد؟ 8- چه نیروها یا چه کسانی می توانند در حل مشکل کمک کنند؟ 9- من چگونه خود را تغییر دهم که مورد قبول محمد باشم ؟ برای گرد آوری اطلاعات روشهای متعددی وجود دارد ؛ با توجه به موضوع پژوهش ، به نظر می رسد که ما مجبور باشیم از چند روش به صورت ترکیبی برای جمع آوری اطلاعات استفاده نماییم . در این پژوهش روشهای مشاهده ، مشاهده مشارکتی و مصاحبه را انتجاب نمودیم. برای کاهش حسادت ، شرکت دادن فرد در گروه و احساس مسئولیت فرد نسبت به گروه ایجاد می گردد و از والدین فرد خواسته می ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

اقدام پژوهی پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب دانش آموزان در کلاس

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... اقدام پژوهی درباره اختلالات رفتاری - اقدام پژوهی پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب دانش آموزان در کلاس

خلاصه ای از توضیحات
دانلود اقدام پژوهی پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب دانش آموزان در کلاس چکیده توانایی اداره وهدایت کلاس، بخش مهمی ازکار هرمعلم وکلاس ونیزبسترمناسبی برای یادگیری است. به نظر میرسدمعلم برای اداره مطلوب ومنظم کلاس درس به دومهارت احتیاج دارد: یکی، برقراری ارتباط موثرومثبت بادانش آموزان ودیگری، مدیریت کلاس. این مدیریت باعث تسهیل امراموزش وکاهش رفتارهای نامطلوب دردانش اموزان می‌شود. برای کمک به معلمان برای ایجادجوی آرام ومطلوب درکلاس، چهارراهبرد پیشنهادمیشود: الف) پیشگیری ازرفتارهای نامطلوب دانش آموزان درکلاس، ب) برقراری ارتباط موثر و مثبت با دانش آموزان، ج) استفاده از روش یادگیری مشارکتی در کلاس د) فرا هم کردن جو مثبت و مطلوب برای یادگیری و آموزش. واژگان کلیدی: دانش آموزان – رفتار مطلوب – ارتباط مؤثر مقدمه کلاس درس محیطی است که دران برقراری ارتباط ومدیریت پیچیده است وگاهی حوادث غیرقابل پیش بینی اتفاق می افتدکه باانهاروبرو می‌شود. بنابراین توجه ویژه معلم به مسایلی که موجب قطع توجه وارتباط آموزش درکلاس می‌شود، لازم است. بدیهی است، دانش آموزان نیازهایی دارندکه معلمان بایدبه آنهاتوجه کنندولی ممکن است گستاخی یک دانش آموز وبی توجهی معلم به آن، باعث شودکه دانش آموزان دیگرفکرکنندکه معلم توانایی اداره کلاس راندارد، بخصوص اگراین بی توجهی‌ها تکرار شود، ممکن است به افزایش بروز رفتارهای نامطلوب دردانش آموزان کمک کند. بنابراین اگرمعلم احساس کندکه گرایش‌های مختلف رفتاری درکلاس وجوددارد، بایدسعی کند ماهیت عمومی آن‌ها رابشناسد. اوبایدبرای مواجهه بابعضی رفتارهای نامطلوب دانش آموزان وپیشگیری ازآنها آماده شود، درتغییررفتارونگرش آن‌ها تلاش نمایدودرباره تاثیرتصمیم گیری‌های درازمدت خود دوراندیشی کند. اهداف: ۱٫ هدف عملی، که پیشگیری از بروز رفتار نامطلوب بهتراز بروزواقدام به تغییران رفتار است. ۲٫ هدف انسانی، معلم، دانش اموزان راافرادی که هم یادگیرنده اندوهم انسان می‌پذیرد، بنابراین، خودرامسول اصلاح وبرطرف کننده مشکلات انها می‌داند. به طور کلی، پیشگیری بهتر ازدرمان است. فهرست مطالب پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب دانش آموزان در کلاس چکیده ۶ مقدمه ........... ...۷ اهداف ۸ توصیف وضعیت موجود ۱۰ گردآوری اطلاعات (شواهد اول) ۱۱ تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۱ خلاصه یافته‌های اولیه ۱۱ چگونگی ایجادراه حل‌ها ۱۲ گردآوری اطلاعات (شواهد ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات رفتاری و اخلاقی دانش آموزانم را برطرف کنم

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... اقدام پژوهی درباره اختلالات رفتاری - اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات رفتاری و اخلاقی دانش آموزانم را برطرف کنم

خلاصه ای از توضیحات
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات رفتاری و اخلاقی دانش آموزانم را برطرف کنم چکیده شاید بتوان گفت که فحش وناسزا گفتن در بین نوجوانان یکی از دغدغه‌هایی است که خانواده‌ها از ان رنج می‌برند چرا که نگران آینده فرزندشان می‌باشند دراین تحقیق سعی بر آن شده است که عوامل ایجاد این رفتار و راه حل‌های اساسی برای کاهش این رفتار نامتعارف بیان شود. من در این تحقیق ابتدا به بیان موضوع تحقیق پرداختم وسپس باتوصیف وضعیت موجود به بیان مسئله وجمع آوری شواهدی مبنی بروجود مشکل یا همان مسئله پرداختم بعد از آن به گرد اوری اطلاعات از طریق مشاهده ویاداشت برداری وهمچنین از یافته‌های علمی دیگران استفاده شده است وبا استفاده از شیوه شش پرسش یافته‌ها تجزیه و تحلیل شده است راه حل‌های پیشنهادی با مشارکت همکاران بیان شده وپس از اعتبار سنجی توسط همکاران وشورای دبیران به مدت دو هفته روز اجرا گردید وبعداز ان مدت دوبار ه مورد ارزیابی قرار گرفت ودر نهایت نتیجه گیری منطقی صورت گرفت که نتایج آن در این تحقیق بیان شده است مقدمه پرخاشگری واکنش کلی نسبت به ناکامی است هرچند افراد همیشه پاسخ‌های پرخاشگرانه آشکار از خود نشان نمی‌دهند وآن ها را در وجود خود سرکوب می‌کنند. مثلاً دانش اموزی که به وسیله یکی از همکلاسان خود مورد اهانت قرار گرفته غالباً به طور فیزیکی به او حمله ور می‌شود. وفحش وناسزا، زدوخوردها ودعوا های حیاط مدرسه، خود نشانه‌هایی ازاین پرخاشگری‌هاست. گروهی از روانشناسان معتقدند که طبقات اجتماعی غیر مرفه جامعه، بیشتر از طبقات متوسط ومرفه جامعه احساسا ت پرخاشگرانه خود را ابراز وآشکار می‌سازند. کارن هورنی روانشناس معروف معتقد است که سرکوب همه احساسات پرخاشگرانه وخصمانه از نقطه نظر سلامت روان بسیار بد وگاه خطر ناک است زیرا سرکوب چنین احساساتی سر انجام به اضطراب و واکنش‌های عصبی می‌انجامد بنابراین پیشنهاد می‌کند که انسان باید گهگاه احساسات خصمانه خویش را ابراز کند تااز شدت فشار ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

اقدام پژوهی تغییر رفتارهای نامناسب دانش آموزان سوم راهنمـایی

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... اقدام پژوهی درباره اختلالات رفتاری - اقدام پژوهی تغییر رفتارهای نامناسب دانش آموزان سوم راهنمـایی

خلاصه ای از توضیحات
دانلود اقدام پژوهی تغییر رفتارهای نامناسب دانش آموزان سوم راهنمـایی تغییر رفتارهای نامناسب دانش آموزان سوم راهنمـایی مدرسـه حضـرت رقیه با استفـاده از روش‌های نوین تدریـس چکیده دانش آموزان امروزی دنبال چیزهای نو هستند و همگی نیاز به توجه دارند. وقتی به افکار، علایق، مهارت‌ها، مشکلات پنهان به عبارت دیگر بهداشت روانی دانش آموزی توجه نمی‌شود، انگیزهٔ تفکر و یادگیری را از دست می‌دهد. بنابراین با رعایت اصول اساسی بهداشت روانی، ایجاد جوی امن و به دور از هر گونه استرس، روش‌های تدریس، مدیریت کلاس و نوع تکالیف ارائه شده، باید طوری طراحی شوند که همگی از هر نوع شایستگی مورد توجه قرار گیرند. پژوهش حاضر مربوط به تغییر رفتارهای نامطلوب دانش آموزان سال سوم راهنمایی مدرسه حضرت رقیه روستای برفتان می‌باشد که با استفاده از روش‌های نوین تدریس: همیاری، رویدادی، ساخت گرایی، ایجاد انگیزش و ...می‌باشد. فهرست مطالب چکیده ...۵ توصیف وضعیت موجود ۶ گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) ۱۰ انتخاب راه حل‌های جدید موقتی و اجرای آن‌ها ۱۴ آموزش مهارت‌های مطالعه و راهبردهای یادگیری ۲۶ اجرای طرح جدید و نظارت بر آن ۳۰ گردآوری اطلاعات (شواهد ۲) ۳۲ ارزش یابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن ۳۴ نتیجه گیری ۳۵ پیشنهادات ۳۶ منابع و مآخذ ۳۷

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تبلیغات