پایان نامه جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  پایان نامه جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

دانلود پایان نامه جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

فصل اول: مفاهیم ومبانی
از آنجا که هر سیاستی با تکیه بر تعاریف شکل می گیرد برداشتن گامی در جهت قبول تعریفی برای میراث فرهنگی ضروری بنظر می‌رسد.
انتخاب کلمات یک تعریف، کار حساس وقابل تأملی است زیرا هر کلمه یا عبارت می‌تواند عاملی تعیین کننده درشناسایی، ارزیابی وحفاظت از بقایای تاریخی باشد. همچنین عوامل مهمی در هر تعریف وجود دارد که کلمات کلیدی انتخابی برای آن باید توانایی  پاسخگویی به جنبه‌های مختلف آن را داشته و حتی المقدور متضمن آگاهی‌های لازم در آن وجه باشند. در این مبحث برآنیم تا با شناخت مفاهیم مربوطه، تعاریف ارائه شده ازمیراث فرهنگی را مورد مطالعه قرار دهیم.
از سوی دیگر با توجه به نقش اساسی وفزاینده‌ای که شناخت مبانی هر پدیده یا رویدادی دردرک ماهیت و سیرتکاملی آن دارد، مبحث دوم به بررسی این موضوع اختصاص یافته است.
مبحث اول : تعاریف میراث فرهنگی

فهرست:

الف) طرح موضوع
ب) اهداف و فرضیات
ج) روش تحقیق
بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی
فصل اول: مفاهیم و مبانی
مبحث اول: مفاهیم
۱ـ مفهوم فیلولوژیک (زبان شناسانه)
۲ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام
۳ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی)
۴ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران
۵ـ تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون‌های بین‌المللی
مبحث دوم: مبانی
۱ـ مبانی ارزشی
۲ـ مبانی قانونی
۳ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی
فصل دوم: تاریخچه
مبحث اول: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی
۱ـ پیشینه قراردادی
۲ـ پیشینه سازمانی
مبحث دوم: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران
۱ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی
۲ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی
بخش دوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران
فصل اول: میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران
مبحث اول: میراث فرهنگی در قوانین بنیادی
۱ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی
۲ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
۳ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری
۴ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی
مبحث دوم: ضوابط حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی
۱ـ حفاری
۲ـ ورود و صدور
۳ـ خرید و فروش
فصل دوم: حمایت دولت از میراث فرهنگی
مبحث اول: سازمان‌های حامی
۱ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
۲ـ  پژوهشگاه میراث فرهنگی
۳ـ مرکز آموزش عالی
۴ـ انجمن‌های میراث فرهنگی
مبحث دوم: ثبت میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی
۱ـ ثبت آثار غیر منقول
۲ـ ثبت آثار منقول
مبحث سوم: پیوستن به معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی
۱ـ الحاق به معاهدات بین المللی
۲ـ عضویت در سازمان‌های بین‌الملی
بخش سوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی
فصل اول: معاهدات بین‌المللی
مبحث اول: کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (۱۹۵۴ یونسکو)
۱ـ موضوع و دامنه شمول
۲ـ روش‌های حمایت از اموال فرهنگی
۳ـ قلمرو اجرایی کنوانسیون
۴ـ تشکیل کمیته مشورتی ملی
مبحث دوم: کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی (۱۹۷۰)
۱ـ موضوع و دامنه شمول
۲ـ مقررات شکلی و اجرایی
۳- تعهدات دول عضو کنوانسیون
مبحث سوم: کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (۱۹۷۲)
۱ـ موضوع و دامنه شمول
۲ـ ابعاد حمایت از میراث فرهنگی
۳ـ مقررات شکلی و اجرایی
فصل دوم: سازمان‌های بین‌المللی
مبحث اول: شورای بین‌المللی موزه‌ها ( ایکوم)
۱ـ تعریف و اهداف
۲ـ عضویت در ایکوم
۳ـ ارکان ایکوم
مبحث دوم: مرکز بین‌المللی مطالعه، مرمت و حفاظت از اموال فرهنگی (ایکروم)
۱ـ تعریف و اهداف
۲ـ عضویت در ایکروم
۳ـ ارکان ایکروم
مبحث سوم: شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌های فرهنگی (ایکوموس)
۱ـ تعریف و اهداف
۲ـ عضویت در ایکوموس
۳ـ ارکان ایکوموس
نتیجه‌گیری
کتابنامه


قیمت : 13000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات