دانلود مقاله فاضلاب

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  دانلود مقاله فاضلاب

دانلود مقاله فاضلاب

فاضلاب
درطرح جامع سه روش دفع فاضلاب مورد بررسی قرارگرفته بودکه درمطالعات طرح تفصیلی روش ایجاد شبکه فاضلاب و تصفیه انتخاب گردید. دراین روش با توجه به جهت شیب طبیعی زمین، پیش بینی گردیده ، که فاضلاب جمع آوری شده توسط شبکه، ازطریق لوله های قطورویمپاژید و تصفیه خانه واقع درسالورومافین آباد هدایت شود و پس از تصفیه پساب حاصله به مصرف کشاروزی برسد. درطراحی این شبکه سه رشته خطوط اصلی در امتداد شمال –جنوب درنظر گرفته شده که بنا به شیب کم زمین، درمسافت طولانی اجباراً عمق لوله از سطح زمین زیاد می گردد که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد، درنتیجه دربعضی نقاط، تعبیه پمپ پیش بینی شده است. بدین ترتیب، مجموعه خطوط لوله اصلی درعمق های بیشتر قرارگرفته و فاضلاب بوسیله پمپ های پیش بینی شده به تصفیه خانه هدایت می گردد.
درحال حاضر سه بخش مسکونی ساخته شده درناحیه (فازیک ، دارای شبکه فاضلاب است ،برای تعیین مشخصات فنی شبکه، ابتدا براساس میزان سرانه آب مصرفی تهران که بنا به تخمین سازمان آب تهران، ۱۸۰ تا ۲۰۰ لیتر می باشد، برای شهرک واوان مصرف سرانه آب ۱۵۰ لیتر در نظر گرفته شده که این میزان بغیر از مصارف عمومی است. سپس با توجه به وضعیت نفوذپذیری زمین وشرایط اقتصادی-اجتماعی ساکنین که درتعیین میزان فاضلاب موثر است، با ضرائب پیک و حداقل تعیین گردیده است، میزان حداکثر و حداقل فاضلاب بدست آمده از محاسبات برمبنای جمعیت این ناحیه (درحدود ۲۱ هزار نفر) به ترتیب ۴ و ۲۵/۰ فوت مکعب درثانیه می باشد.
فاضلاب واحدهای مسکونی ازطریق لوله های فرعی فشار قوی ۲۰۰ تا ۳۰۰ واقع در زیر مسیر ارتباطی مجاور واحدها، وارد خطوط اصلی شبکه گردیده و یا مستقیماً ب منهول تخلیه می شود. درمجموع سه خط لوله اصلی، فاضلاب ناحیه را درجهت شمال به جنوب هدایت نموده و سپس وارد خط لوله منتهی به سپتیک تانک می نمایند. قطر دو لوله اصلی ۴۰۰ و قطر دیگری ۳۰۰ است. که هر سه به لوله ۵۰۰ متصل بوده که نهایتاً به ۸۰۰ تبدیل می گردد. طرح شبکه فاضلاب ناحیه براساس لوله های نیمه پر درنظر گرفته شده که درصورت افزایش احتمالی جمعیت، بیش از میزانی که مبنای محاسبات قرارگرفته، امکان تخلیه میزان فاضلاب بیشتر وجود داشته باشد.
فاضلاب روهای اصلی به تعبیت از شیب طبیعی زمین درامتداد کلی شمال غرب به جنوب شرق با شیب بین ۲ تا ۴ درصد قرارگرفته اند. سرعت حرکت فاضلاب، دراین شیب بین ۴/۲ تا ۳ فوت برثانیه بدست می آید که سرعت مناسبی است.


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات