کارتحقیقی عدالت سزادهنده

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  کارتحقیقی عدالت سزادهنده

Karthqyqy justice Szadhndh

دانلود کارتحقیقی عدالت سزادهنده

چکیده
در عصر حاضر، رایج ترین پارادایم‏های عدالت، عدالت سزا دهنده و عدالت ترمیمی است.تقابل این دو پارادایم، جدی‏ترین چالش موجود نظام‏های عدالت کیفری در دنیاست.عدالت در قلمروی حقوق کیفری، چگونه محقق می‏شود؟راه مبارزه با بزه و جلوگیری از تکرار آن چیست؟کیفرها چگونه باید باشند؟به طور سنتّی عده‏ای عدالت را در مفهوم سزادهی جستجو می‏کنند، آنان بزهکار را مستحقّ کیفر متناسب با شدّت بزه می‏دانند.امّا اندیشه‏های نوین عدالت کیفری به دنبال یافتن افق‏های تازه است.جنبش عدالت ترمیمی در این راستا آغاز گردید و رفته‏رفته یه وسیله فرآیندهای متعدد و متنوعی در جهان معاصر گسترش یافت.این مقاله، تقابل دو دیدگاه عدالت سزا دهنده و عدالت ترمیمی را ترسیم می‏نماید.بحثی مختصر از پیشینه تاریخی عدالت ترمیمی نیز مکمل بحث خواهد بود.

مقدمه :
عدالت کیفری،  مفهومی شناخته شده در ادبیات معاصر حقوقی جهان است.به ویژه زمانی که این واژه را در زبان فارسی به کار می‏بریم، رایج ترین الگوی آن، یعنی الگوی سزادهی متبادر به ذهن می‏شود.پارادیم سزادهی عدالت کیفری:«چارچوبی است که در برگیرنده‏ی ارزش‏ها، اهداف، دیدگاه‏ها و فرضیّه‏هایی است که زیر بنای اجزای عدالت سزا دهی در جوامع غربی راتشکیل می‏دهد، یعنی تکیه بر کیفر و جنبه‏ی تنبیهی آن در عدالت سزادهنده، بر استحقاق بزهکار بر کیفر تأکید می‏شود.بنابراین باید با وی آن گونه رفتار کرد که او با دیگران چنان کرده است.
در تقابل با این الگو، پارادایم ترمیمی به عنوان پارادایم نوین عدالت کیفری ظهور کرده و در حال حاضر به عدالت ترمیمی شهرت یافته است.
در این پارادایم به جای تکیه بر کیفر بزهکار به اصلاح آسیب‏های ناشی از بزه و به نیازهای بزه‏دیده توجّه می‏شود..
طرفداران عدالت ترمیمی معتقدند که الگوی سزادهی عدالت کیفری در مبارزه با بزه، شکست‏خورده است و برای مقابله با بزه و پیش‏گیری از وقوع آن در آینده، باید مدل جدیدی پیشنهاد شود.
آنان معتقدند که نرخ رو به افزایش کیفرهای حبس، نتایج معکوسی به دنبال داشته است، نرخ بزه افزایش یافته و تکرار جرم به یک هنجار تبدیل شده است و نه یک استثناء.اکثر کسانی که محکوم می‏شوند، بعد از طی دوران حبس، دوباره مرتکب بزه می‏شوند.بنابراین، به اندیشه‏های جدید در قلمروی حقوق کیفری نیاز داریم که این اندیشه‏ها امروز تحت عنوان«عدالت ترمیمی»در حال گسترش است..

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
کلیات
فصل اول :عدالت سزادهنده
گفتار نخست : عدالت سزا دهنده
مبانی فلسفی
مبحث اول :انتقادات وارده بر اندیشه سزا دهی
مبحث دوم : عدالت ترمیمی
مبحث سوم :تعاریف عدالت ترمیمی
مبحث چهارم :عناصر عدالت ترمیمی
داوطلبانه بودن
گفتار دوم : اظهار حقیقت
مبحث اول : رودررویی
مبحث دوم :توافق
مبحث سوم :حمایت
مبحث چهارم : غیر علنی و محرمانه بودن
فصل دوم : از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی
گفتار نخست :از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی
مبحث اول : عدالت کیفری سنتی؛ ویژگیها و علل رویگردانی از آن
مبحث دوم : عدالت ترمیمی؛ ویژگیها و علل روی آوری به آن
مبحث سوم : نقش بزهدیده در فرآیند و پیامد های جرم ( از دیدگاه فقهی و حقوقی)
مبحث چهارم : عدالت کیفری سزا دهنده و جرم گرا
عدالت کیفری اصلاح گرا و مجرم گرا
گفتار دوم : عدالت کیفری ترمیمی و بزهدیده مدار
– دیدگاه کلاسیک ( مقصر دانستن)
۲- دیدگاه حمایتی
مبحث اول : علل گرایش به بزهدیده شناسی و عدالت ترمیمی
مبحث دوم : نتایج گرایش به عدالت ترمیمی وراهکارهای عملی آن
الف – نتایج گرایش به عدالت ترمیمی
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات