پاورپوینت کنترل گیاه هرز به روش بیولوژیکی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پاورپوینت کنترل گیاه هرز به روش بیولوژیکی

PowerPoint biological method of weed control

دانلود پاورپوینت کنترل گیاه هرز به روش بیولوژیکی

بخشی از متن:
نخستین منظور از کنترل بیولوژیکی کاهش آلودگی گیاهان هرز درسطحی غیراقتصادی است.این منظور بابکارگیری مستقیم یا غیر مستقیم موجودات زنده ای مانند گیاهان زراعی، انگلها، شکارگرها وعوامل بیماری زا برآورده می شود.
کنترل بیولوژیکی شامل دو روش اصلی است:
۱) استفاده ازرقابت گیاه زراعی و گیاه هرز
۲) استفاده از انگل،شکارگر و عوامل بیماریزا
در این روش برای جلوگیری،کنترل یا کاهش استقرار گیاه هرز از استعدادهای تغییر پذیرگیاه مانند رشد،عادتها،سازشها و توانایی رقابت گیاهان هرز استفاده می شود. گیاه ماده ای زنده و دارای فعالیتهای زیست شناختی است،بنابراین رقابت آن با گیاه دیگر به عنوان یکی از روشهای بیولوژیکی مورد بحث قرار می گیرد. رقابت گیاهان.توانایی رقابت و نیرومندی گیاه یکی از معیارهای مهم انتخاب و پرورش ارقام اصلاح شده گیاهی است.گیاهان دارای توانایی رشد سریعتر،نسبت به گیاهان کند رشد و حساس در برابر گیاهان هرز،مزیتهایی دارند.گیاهان دارای توانایی رقابت،که گیاهان خفه کننده نامیده می شوند، ارزش گرانبهایی در هر برنامه ی کنترل گیاه هرز دارند.اینها، بر سر ذخیره مواد غذایی، رطوبت خاک، نور خورشید، و کربن دی اکسید به خوبی با گیاهان هرز رقابت می کنند. ذرت، ذرت خوشه ای، سویا، و لوبیا چشم بلبلی از گیاهان مهم دارای توانایی رقابت با گیاهان هرزند و بسیار سریعتر از آنها رشد می کنند، بلندتر می شوند و زودتر فضای بین ردیفها را سایه می اندازند. در نتیجه، رشد گیاه هرز را خفه می کنند. محدودیت بسیار جدی این روش در آن است که نیازمندیهای محیطی گیاهان زراعی و گیاهان هرز حمراه آنها بسیار شبیه است. این روش را می توان با روشهای دیگر کنترل گیاه هرز ترکیب کرد.

فهرست مطالب:
– استفاده از رقابت گیاه زراعی و گیاه هرز
– تناوب زراعی
– تراکم گیاهی
– از انگلها، شکارگرها و عوامل بیماری زا
– انواع دشمنان
– اختصاصی بودن میزبان
– عوامل موثر در کنترل بیولوژیکی
– تهاجم گیاه هرز
– شرایط  آب و هوایی
– ناپیوستگی دوره زندگی گیاه میزبان
– رقابت گونه های گیاه
– کنترل بیولوژیکی گیاهان هرز به وسیله حشرات
– کنترل بیولوژیکی گیاهان هرز به وسیله عوامل بیماریزا
– گیاه هرزکش قارچی
– امکانات آینده برای کنترل بیولوژیکی گیاهان هرز


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات