پروژه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در پیشبرد اهداف سازمانی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پروژه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در پیشبرد اهداف سازمانی

Project to investigate the impact of organizational culture on organizational goals

دانلود پروژه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در پیشبرد اهداف سازمانی

پروژه کارشناسی رشته ی مدیریت بازرگانی

چکیده:
فرهنگ سازمانی از اساسی‌ترین زمینه‌های تغییر و تحول در سازمان است نظر به اینکه برنامه‌های جدید تحول بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگاه می‌کند از این‌رو هدف این برنامه‌ها تغییر و تحول فرهنگ سازمان به‌عنوان زیربنا به بستر تحول است. قدرت فرهنگ با میزان تأثیر و نفوذ آن بر رفتار سازمانی تعیین می‌گردد. میزان قدرت و اقتدار فرهنگهای سازمانی را می‌توان بر حسب دو معیار بسیار مهم الف) تعداد اعضای متعهد به ارزشهای غالب و ب) میزان تعهد اعضاء به ارزشهای غالب سازمانی تعیین کرد. عوامل متعددی در درون سازمان و بیرون سازمان وجود دارد که بر قدرت سازمان تأثیر می‌گذارند و میزان قدرت و ضعف آن را تعیین می‌کنند. افزایش تلاطم محیطی، فضای آکنده از تغییر، تحول، دگرگونی و عدم اطمینان را به وجود آورده است. در گذشته، شایستگی مدیران و اثربخشی آنها در گرو توانایی ها و مهارتهایی خاص بود، اما اکنون عوامل بیش از اینها وجود دارد که می توانند بر اثربخشی سازمان مؤثر باشند. 
این تحقیق که با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر پیشیرد اهداف سازمانی به روش کتابخانه ای و اسناد تهیه شده است می کوشد تا با بررسی ادبیان و مبانی موجود در این خصوص بتواند راهکارهای لازم در جهت پیشبرد اهداف سازمانی بواسطه فرهنگ سازمانی قوی را تبیین نماید. 
فهرست مطالب:
چکیده
فصــل اول:
۱-۱-مقدمه 
۱-۲-طرح و بیان مسئله
۱-۳-ضرورت و اهمیت تحقیق
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف اصلی
۲-۴-۱- اهداف فرعی    
۱-۵- سئوالات تحقیق    
۱-۶-۱- سئوال اصلی
۱-۶-۲- سئوال فرعی
۱-۷- متغیر تحقیق    
۱-۸- ساماندهی تحقیق    
فصـل دوم:
۲-۱- پیشینه تحقیق    
۲-۲- ادبیات تحقیق    
۲-۲-۱- مقدمه    
۲-۲-۲- تغییر فرهنگ سازمان    
۲-۳- مفهوم فرهنگ سازمانی    
۲-۳-۱- اهمیت فرهنگ سازمانی    
۲-۳-۲- تفاوت فرهنگ سازمانی و جو سازمانی    
۲-۳-۳-مؤلفه های فرهنگ سازمانی    
۲-۳-۵-فرهنگ غالب و خرده فرهنگ‌های سازمان    
۲-۳-۶-حفظ و نگه‌داری فرهنگ سازمانی    
۲-۳-۷-شیوه‌ی فراگیری فرهنگ    
۲-۳-۸- فرهنگهای قوی    
۲-۳-۹-مدیریت و تغییر فرهنگ سازمانی    
۲-۳-۱۰-قدرت فرهنگ    
۲-۴-نقش فرهنگ سازمانی در تبادل دانش سازمانی    
۲-۴-۱-نقش فرهنگ سازمانی در تبادل دانش    
۲-۴-۲-موانع فرهنگ سازمانی تبادل دانش    
۲-۴-۳-عوامل تسهیل کننده تبادل دانش و چگونگی تغییر فرهنگ سازمانی در راستای تبادل دانش    
۲-۵-نقش فرهنگ سازمانی در تدوین استراتژی سازمان    
۲-۵-۱-تعریف‌ استراتژی    
۲-۵-۲-انواع‌ چهارگانه‌ سازمانهای‌ استراتژیک    
۲-۵-۳- استراتژی و فرهنگ    
۲-۶-بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثر بخشی منابع انسانی    
۲-۶-۱-فرهنگ سازمانی    
۲-۶-۲-اثربخشی    
۲-۷- تحلیل رابطه توانمندی و خلاقیت نیروی انسانی با فرهنگ سازمانی    
۲-۷-۱- توانمندسازی کارکنان    
۲-۷-۲-فرهنگ سازمانی    
۲-۷-۳-خلاقیت    
۲-۸-تأثیر فرهنگ سازمانی بر بهره وری    
۲-۸-۱-نقش فرهنگ    
۲-۸-۳-چگونه فرهنگ بر بهره وری تأثیر می گذارد؟    
فصـل سـوم:    
۳-۱- روش پژوهش    
۳-۲- ابزارپژوهش    
فصـل چـهارم:    
۴-۱- بحث    
۴-۲- نتیجه گیری    
۴-۳-پیشنهادات
۴-۳-۱- پیشنهادات برگرفته از تحقیق
۴-۳-۲-پیشنهاد برای تحقیقات آتی
۴-۴- محدودیت های تحقیق
منابع و ماخذ


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات