دانلود پروژه رابطه ی باورهای دینی و تربیت فرزندان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پروژه  »  دانلود پروژه رابطه ی باورهای دینی و تربیت فرزندان

دانلود پروژه رابطه ی باورهای دینی و تربیت فرزندان دانلود پروژه دینی پروژه دین و زندگی پروژه دین اسلام پروژه دین رسانه کودک بررسی رابطه باورهای دینی و تربیت فرزندان رابطه باورهای دینی و تربیت فرزندان مقاله باورهای دینی مقاله درباره تربیت فرزندان مقاله نقش والدین در تربیت فرزندان مقاله نقش خانواده در تربیت فرزندان

 

Religious beliefs

 

فهرست مطالب

 فصل اول :                                                                                         ۱

 مقدمه                                                                                                ۲

بیان مساله                                                                                          ۴

 اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                      ۶

 اهداف تحقیق                                                                                      ۸

 فرضیه های تحقیق                                                                              ۹

 متغیرهای تحقیق                                                                                 ۱۰

 تعاریف واژه ها و اصطلاحات                                                               ۱۱

 فصل دوم :                                                                                        ۱۳

 مبانی نظری و تئوریک                                                                         ۱۴

اصول رشد شناختی                                                                            ۱۵

 شناخت اجتماعی و واکنش های عاطفی                                                  ۲۴

استنباط کودک از دیگران                                                                      ۲۵

فرآیندهای تغییر رشدی                                                                        ۳۳

نظریه کلبرگ                                                                                       ۳۷

 قضاوت های اخلاقی اجتماعی                                                               ۴۲

 استدلال و رفتار اخلاقی                                                                       ۴۳

 اقسام تربیت                                                                                       ۴۶

 عوامل تربیت                                                                                      ۴۸

 تربیت بدنی                                                                                        ۵۲

 تربیت هماهنگ                                                                                    ۶۰

 فصل سوم :                                                                                       ۶۶

 روش تحقیق                                                                                       ۶۷

 جامعه                                                                                                ۶۸

 نمونه آماری                                                                                                ۶۹

 ابزار گردآوری اطلاعات                                                                       ۷۱

 روش جمع آوری اطلاعات                                                                    ۷۲

 روش آماری                                                                                      ۷۳

 فصل چهارم :                                                                                     ۷۴

 تحلیل توصیفی داده ها                                                                        ۷۵

 توضیح جدول خام داده ها                                                                   ۷۶

آمار استنباطی                                                                                     ۷۹

 نمایش نموداری آمار استنباطی                                                            ۸۰

 فصل پنجم :                                                                                       ۸۳

 نتیجه گیری                                                                                        ۸۴

 محدودیت های تحقیق                                                                          ۸۵

 پیشنهادات                                                                                          ۸۷

 منابع و مأخذ                                                                                      ۸۹

 ضمائم و پیوست ها

چکیده :

 همواره تربیت و اداره فرزندان برای نسل آدمی از بزرگترین دغدغه های دیرین و نیز از مهمترین شاخص های تربیتی آدمی در طول تاریخ بوده است.

 تربیت و تعلیم و اداره فرزندان جزء خصوصیات فطری و نهادی انسانها بوده و هست و بدین معنی نیست که هر قدم و خانواده و هر جامعه ای که دیندار نیست و به باورهای دینی نرسیده حتماً به تربیت فرزندان و بچه ها هم اقدام نمی کند. هرگز چنین نبوده، زیرا اگر هم اعتقادی در این زمینه داشته باشیم این است که بشر فطرتاً خداجو بوده و هست و خواهد بود اگر هم در گذشته شریعت و طریقت وجود نداشته ولی در درون و فطرت انسانها دین و دینداری جریان داشته که دلیل این موضوع دریاپرستی و ماه پرستی و خورشید پرستی به عنوان مظاهر الهی شاهد آن بوده ایم. به هر حال پس از اعلان دین های آسمانی نظیر زرتشت و یهود و مسیحیت و بهرحال اسلام تربیت نیز تحت تاثیر آنها قرار گرفت. و مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان و هندوها با الهام از دین و باورهای خود در زندگی خانوادگی در نامگذاری بچه ها و تربیت و آموزش ها و حتی نظام ازدواج و غیره دین جای خود را در خانواده ها به خوبی نشان داده است.

 در این تحقیق نیز با بسط مسایل دینی و تاثیر دینداری در آموزش و تربیت فرزندان فرضیه تاثیر دینداری در تربیت دینی فرزندان تبیین شده است با شرح مسئله اینکه آیا باورهای دینی و اعتقاد به خدا و پیامبر و وحی و رسالت و مبانی اعتقادی مثل نماز و روزه و فروع دین در تربیت و آموزش فرزندان تاثیر دارد؟ فرض در این تحقیق این است که تربیت دینی در رشد و تعالی فرزندان موثر است.

 و خانواده هایی که گرایش و توجه دینی دارند و خانواده هایی که به ارزش های دینی و اعتقادی پای بند هستند در پرورش و تربیت فرزندان موفق بوده و از نظر گرایش فرزندان آنها به گناه و اعتیاد و بزهکاری و خلاف و سرقت و اختلالات دیگر نرخ کمتری نسبت به سایر خانواده ها به خصوص خانواده هایی که گرایش کمتری به دین و دینداری دارند نشان می دهد.

 برای جمع آوری یافته ها یک پرسشنامه ۱۰ سوالی در دو قسمت تنظیم کردیم. در ۵ سوال اول از فرزندان درباره میزان عملی آنها به شعائر دینی و در ۵ سوال دوم نگاه و نظر مردم درباره این افراد را از لحاظ تاثیر تربیتی جویا شدیم.

 در واقع بخش اول سوالات باورهای دینی و بخش دوم تربیت دینی را شامل می شد که در ۱۰ سوال طراحی شده  و از ۱۰۰ نفر در هر ۱۰ سوال پرسش شده و نتایج یافته ها در جدول کلی و خام داده ها آمده است. که در صفحه ۷۷ گزارش شده است.

 و در جدول صفحه ۸۸ فرزندان با باورهای مختلف در ده سوال گزارش شده اند. کسانیکه به باورهای دینی معتقد بودند ۶۲% و بی اعتقاد ۳۸% و میزان تربیت آنها نیز که از قسمت دوم پرسشنامه به دست آمده به عنوان y قرار داده و از طریق ضریب همبستگی معنی داری یافته ها را نشان داده ایم.


قیمت : 12000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات