دانلود مقاله تربیت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

دانلود مقاله تربیت

مقدمه

انسان موجودی متعهد و مسئول است واین مسئولیت او بخاطر بکار گیری عقل است و برای انسان ضروری است که مسئولیت های خود را بشناسد و آنها را به مرحله اجرا و عمل برساند.از جمله مسئولیت هایی که اسلام به آن تأکید دارد مسئولیت پدر و مادر است. در اسلام پدر دارای مقام ارجمند و چهره ای برجسته و مورد احترام است و شأن پدر پس از شأن خدا ذکر شده است. احترامی که برای پدر ذکر شده بخاطر لیاقت او و انجام وظیفه پدری می باشد.پدر در رابطه با فرزند از طریق وراثت و محیط اثر می گذارد و بخاطر اینکه از این دو کانال اثر گذار می باشد باید مراقب رفتار و اعمال خود باشد.

به امید روزی که تمام پدران جامعه اسلامی ، رعایت مواردی را که قبل از انعقاد نطفه ، زمان جنینی و…می باشد را رعایت کرده تا نسلی سالم را تحویل جامعه دهند.

فهرست مطالب

مقدمه ۴
بخش اول:تربیت۴
فصل اول : معنای تربیت ۴
فصل دوم :هدف تربیت ۴
فصل سوم : اهمیت فرزند برای خانواده ۵
فصل چهارم : چرا در امر تربیت به خانواده توجه شده است ؟ ۵
بخش دوم : اقسام تربیت ۵
بخش سوم : عوامل مؤثر در تربیت ۷
بخش چهارم : مراحل تربیت ۱۰
بخش پنجم : شأن و مقام پدر ۱۰
بخش ششم : رابطه پدر بافرزند ۱۲
بخش هفتم : تصور کودک از پدر ۱۳
بخش هشتم : مسئولیت تربیت ۱۴
فصل دوم : تکلیف و مسئولیت والدین ۱۴
فصل چهارم : مسئولیت پدر خانواده ۱۶
فصل پنجم : وظایف اساسی پدر ۱۶
بخش نهم: حقوق کودک ۱۷
فصل سوم: حقوق فرزندان ۱۸
بخش دهم : نقش پدر در رابطه با فرزند ۱۹
فصل سوم : نقش اجتماعی و اخلاقی پدر ۲۱
فصل چهارم: نقش سیاسی پدر ۲۱
فصل پنجم: نقش اقتصادی پدر ۲۲
بخش یازدهم: برخوردهای پدر با کودک ۲۳
فصل دوم: پدر، تشویق و تأیید کودک ۲۴
فصل سوم : پدر و بازی کودک ۲۴
بخش دوازدهم: روش های عملی در تربیت ۲۸
فهرست منابع ۳۱


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات