مقاله مبانی و مفاهیم فرهنگ سازمانی در مدیریت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله مبانی و مفاهیم فرهنگ سازمانی در مدیریت

دانلود مقاله مبانی و مفاهیم فرهنگ سازمانی در مدیریت

مفهوم فرهنگ

فرهنگ واژه‌ای است که علمای علم اجتماع و پژوهشگران رشته مردم‌شناسی آن را به کار می‌برند و این واژه از گسترش وسیعی برخوردار است و آن‌چنان مفید واقع شده که آن را در سایر علوم اجتماعی نیز به کار می‌برند. فرهنگ در قالب بحث تخصصی خود در حدود اواسط قرن نوزدهم در نوشته‌های علمای مردم‌شناسی پدیدار شد و کاربرد علمی کلمه فرهنگ در اواخر قرن مذکور توسط تایلر (۱۹۱۷ـ۱۸۳۲) مردم‌شناس انگلیسی صورت گرفت. یکی از مبانی اساسی علوم رفتاری با رشته انسان‌شناسی آغاز می‌شود و یکی از رشته‌های فرعی انسان‌شناسی، انسان‌شناسی فرهنگی است که با مطالعه رفتار سازمانی ارتباط نزدیک دارد. انسان‌شناسی فرهنگی با رفتار مکتسبه انسانها که از فرهنگ آنها تأثیر می‌گیرد و نیز با فرهنگ متأثر از این رفتار سر و کار دارد. در واقع بدون فهم عمیق ارزشهای فرهنگی جامعه نمی‌توان رفتار سازمانی را به درستی فهمید. نقشی که فرهنگ در رفتار انسان ایفا می‌کند، یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که در علوم رفتاری وجود دارد.

به ‌صورت خیلی کلی مفهوم فرهنگ عبارت است از، کیفیت زندگی گروهی از افراد بشر که از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا می‌کند. به عقیده ادگار شاین فرهنگ را می‌توان به‌عنوان یک پدیده که در تمام مدت اطراف ما را احاطه کرده است مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. به نظر وی هنگامی که فردی، فرهنگی را به سازمان یا به داخل گروهی از سازمان به ارمغان می‌آورد می‌تواند به وضوح چگونگی به وجود آمدن، جای گرفتن و توسعه آن را ببیند و سرانجام آن را زیر نفوذ خود درآورده، مدیریت نماید و سپس تغییر دهد. پژوهشگران مسائل فرهنگی، کاربرد فرهنگ را در دو زمینه بیان می‌کنند:

فرهنگ در گسترده‌ترین معنی می‌تواند به فرآورده‌های تمدن پیچیده و پیشرفته اشاره داشته باشد که در چنین معنایی به چیزهایی مانند ادبیات، هنر، فلسفه، دانش و فن‌شناسی باز می‌گردد.

در زمینه دیگر فرهنگ از سوی مردم‌شناسان و دیگر کسانی که انسان را بررسی می‌کنند به کار می‌رود در این معنی به آفریده‌های اندیشه، عادات، اشیاء عادی اشاره دارد که در پی انباشت آنها سازگاری پیچیده‌ای بین انسان و محیط طبیعی وی پدید می‌آید.

فهرست

چکیده. ۲

مقدمه. ۳

مفهوم فرهنگ… ۴

تعریف فرهنگ… ۵

ویژگیهای فرهنگ… ۵

تعریف سازمان.. ۶

مفهوم فرهنگ سازمانی.. ۷

تعریف فرهنگ سازمانی.. ۸

ویژگیهای فرهنگ سازمانی.. ۹

عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی.. ۱۲

چگونگی شکل‌گیری و تداوم فرهنگ سازمانی.. ۱۴

فرآیند تغییر فرهنگ سازمانی.. ۱۵

آموزشهای مورد نیاز. ۱۷

سیلابس آموزشهای موردنیاز. ۱۹

مدیریت استراتژیک… ۱۹

برنامه ریزی و کنترل در مدیریت.. ۱۹

مدیریت تغییر. ۲۰

مدیریت تعارض… ۲۰

مدیریت مشارکتی.. ۲۱

اصول و فنون مذاکره. ۲۱

تصمیم گیری.. ۲۱

تیم سازی.. ۲۲

برگزاری جلسات موثر. ۲۲

مدیریت انگیزش… ۲۳

مدیریت پروژه. ۲۳

مدیریت رضایت  مشتریان.. ۲۴

نتیجه گیری.. ۲۵

منابع.. ۲۶


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات