مستندات علوم تجربی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » تجربیات دبیران  »  مستندات علوم تجربی

مستندات علوم تجربی
مقدمه
اینجانب نصرت جلیلی دارای مدرک ……….، مدت ….. سابقه خدمت در نظام مقدس آموزش و پرورش را دارم. تجارب حاضر مربوط به دبیر علوم تجربی آموزشگاه………….. می‌باشد که مدرسه تثبیتی من در سال 94 بود. منطقه جغرافیایی محل خدمتم در شهرستان قاین است. معلمی حرفه ای متشکل از دانش و مهارت‌های گوناگون است. یک معلم باید برای تدریس مطلوب، همزمان مجموعه ای از دانش‌ها را به طور هنرمندانه در هم بیامیزد تا در مسیر ترکیب و بکارگری آن‌ها تدریسی اثر بخش طراحی و در کلاس درس ارائه کند. اهداف آموزشی بر اساس چنین فعالیتی امکان تحقق می‌یابند. در واقع حرفهٔ معلمی با تعامل مفهومی طیف متنوعی از دانش‌ها شکل می‌گیرد. در عصر جدید که معلم و دانش آموز در اقیانوسی از اطلاعات غوطه ورند، معلم نقش سکان داری را دارد که کشتی و عوامل آن را به سمت مطلوبی هدایت می‌کند. در این تجاربی که عنوان می‌کنم چند روش تدریس و کلاس داری بر اساس رغبت و نیاز به با هم زیستن و دانستن برای زیستن که از شیوه‌های فعال درس علوم تجربی است، طی سالهای گذشته آموخته و بکار گرفته‌ام، را برای شما گرامیان بیان می‌کنم. امیدوارم همکاران و استادان گرامی اشکال‌های کارم را بررسی و بنده را در این امر خطیر راهنمایی و یاری نمایند آموخته‌ها شامل تجارب بنده است که در این مقاله عنوان می‌کنم.

فهرست
مقدمه 2
ارزیابی عمومی 3
شرح وظایف و مسئولیت‌های شغلی 3
نقاط قوت در زمینه وظایف و مسئولیت‌های شغلی 5
نقاط ضعف در زمینه وظایف و مسئولیت‌های شغلی 5
اهداف کلی 5
روش‌های انجام کار 6
مشکلات مربوط به درس علوم تجربی 20
تجارب حاصل 22
تبیین تجارب 27
انتظارات 29
یافته‌های علمی 32
راهکارهای مناسب و اجرائی در تدریس علوم تجربی 37
محدودیت‌ها 42
چالش‌های تدریس مطالب درسی علوم 43
اقدامات خاصی که در طول خدمت صورت گرفته 44
بیان نکات ویژه و کلیدی 44
برنامه خاص برای آینده 44
راهکار و پیشنهادات جهت حل مشکلات مذکور 45
نتیجه گیری 49
منابع 50


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات