مستندات مدیر

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

مستندات مدیر
مقدمه
اینجانب مهناز خسروی دارای مدرک کارشناسی با — سال سابقه خدمت به عنوان مدیر در آموزش وپرورش یکی از مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان دلیجان به نام دبیرستان ——- واقع دربخش —— که تعداد دانش اموزان این مدرسه ——نفر مشغول به خدمت هستم. از آغاز کار تعلیم وتربیت انسان نیز از روش‌های مختلف مدیریت در امر آموزش بهره برده است اما از آنجایی که تحولات اجتماعی جدید تغییراتی را در ابعاد مختلف جامعه از جمله در زمینه‌های مختلف فن آوری های اطلاعاتی وارتباطی ایجاد کرده خود به خود نیازهای جدیدی راهم بوجود آورده است لذا برای پاسخگویی به این نیازهای جدید افراد جامعه تغییرودگرگونی در روش‌های مدیریت مدارس وتلاش برای بهبود بخشیدن به کیفیت مدیریت مدارس ضروری است. امروزه دراین دنیای درحال تغییر وپیشرفت، مدارس نیاز به تغییر ودگرگونی دارند واین تغییر باید ابتدا در مدیریت ایجاد شود چرا که واقعیات امروز جامعه را نمی‌توان با روش‌های دیروز فهمید بلکه باید با تجدید نظر در روش‌ها وبرنامه های گذشته نظریه‌ها وروشهای نوینی را جایگزین کنیم در حال حاضر مدیریت آموزشی رویکرد جدید فرآیند مدار محور را برای اثر بخش کردن مدارس آغاز نموده است در این مقاله برآنیم تااین رویکرد جدیدرا روشن وراهبردهای مناسب آن را بیان نماییم .

فهرست
مقدمه 2
ارزیابی عمومی 3
وظایف شغلی 3
ـ نقاط قوت در زمینه وظایف و مسئولیتهای شغلی: 6
ـ نقاط ضعف در زمینه وظایف و مسئولیتهای شغلی: 6
روش های انجام کار 6
عناوین تجارب 9
تجربه 1 9
تجربه 2 11
تجربه 3 13
تجربه 4 14
اقدامات خاص 21
بیان نکات ویژه و کلیدی 22
برنامه خاص 22
مشکلات/چالش ها و راهکارها 23
پیشنهادات راهبردی 25
نتیجه گیری 28
منابع ومآخذ 30


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات