آزمون اضطراب زانگ - پرسشنامه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پرسشنامه  »  آزمون اضطراب زانگ

آزمون اضطراب زانگ – پرسشنامه
این مقیاس دارای 20 سؤال چهار گزینه ای بوده و بر مبنای نشانگان بدنی عاطفی اضطراب تهیه شده است

مقیاس خودسنجی اضطراب زانگ S.A.S:
این مقیاس دارای 20 سؤال چهار گزینه ای بوده و بر مبنای نشانگان بدنی- عاطفی اضطراب تهیه شده است. به منظور ساختن این مقیاس از ملاک های تشخیصی استفاده شده که با شایعترین ویژگی های اختلال اضطرابی مطابق و هماهنگ هستند، یعنی مصاحبه های بالینی مراجعین مضطرب را به صورت مشروح ضبط کرده بعداً از تک تک موارد مطروحه درساخت آزمون استفاده کرده اند ملاک های تشخیصی S.A.S دارای 5 نشانه عاطفی و15 نشانه بدنی است.

فهرست
سوالات
مقیاس خودسنجی اضطراب زانگ S.A.S
نشانگان عاطفی اضطراب
نشانگان جسمی اضطراب
اعتبار
پایائی
تفسیر نتایج مقیاسS.A.S


قیمت : 2400 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات