اقدام پژوهی چگونه بد خطی فرزند کلاس سوم ابتدایی ام را اصلاح کنم؟

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » اقدام پژوهی  »  اقدام پژوهی چگونه بد خطی فرزند کلاس سوم ابتدایی ام را اصلاح کنم؟

دانلود اقدام پژوهی چگونه بد خطی فرزند کلاس سوم ابتدایی ام را اصلاح کنم؟
چکیده
یکی از مشکلات شایع در مدارس ابتدایی بدخطی دانش آموزان است. هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر در بدخطی دانش آموزان دوره ابتدایی و یافتن علت بدخطی کودک سوم ابتدائی خود و برطرف نمودن آن می‌باشد. این تحقیق به روش شش پرسشی صورت گرفته است. بدین صورت که پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه موضوع و عوامل مؤثر در بدخطی مشاهداتی از خط کودک به عمل آمد. بدلیل اینکه میزان بدخطی دست نوشته‌های او متفاوت بود مشاهدات در سه حالت دیکته، نسخه‌برداری از روی تخته سیاه و مشق از روی کتاب به عمل آمد و با مقایسه مشاهدات در سه حالت و یافتن ریشه بدخطی او و ارائه راهکار و اجرای راهکارها، مشاهده دیگری از خط وی همانند مشاهده اول به عمل آمد. نتیجه ارزشیابی مجموع مشاهدات توسط نمونه‌ای ۱۵ نفره از مدرسه، خانواده و اطرافیان، بهبود خط او را تأیید نمود.

کلمات کلیدی: دانش آموزان بدخط- خطاهای نوشتاری- اشکال بدخطی- علل بدخطی

مقدمه
در دنیای امروز، افراد به وسیله خط و نگارش با هم ارتباط برقرار می‌کنند و با نوشتن، خود را مطرح می‌سازند. بنابراین لازم است همه افراد بشر با اصول صحیح نگارش آشنا شوند تا بتوانند مقاصد خود را با خطی خوش و خوانا و برابر با موازین و استاندارهای قابل قبول بیان کنند.
خط که اولین صحنه مواجهه کودک با دنیای یادگیری‌های نظام مند است، نقشی بسیار مهم و تعیین کننده در بازسازی ذائقه زیبا شناختی دارد. درست نوشتن، زیبا نوشتن و خوانا نوشتن همه از اموری هستند که پایه و اساس آن‌ها را باید در دوره دبستان گذاشت.
نوشتن با چند مهارت بسیار مشخص، از جمله نگهداری موضوع در ذهن، تنظیم موضوع به صورت کلمه، ترسیم گرافیکی شکل هر حرف وکلمه، به کارگیری صحیح ابزار نوشتن و داشتن حافظهٔ دیداری و حرکتی کافی ارتباط دارد (والاس و مک لافلین ۱۹۸۰)، نوشتن سه فرآیند مجزا را در بر می‌گیرد: بیان نوشتاری، هجی کردن (دیکته) و دست خط.
برای بدخطی دانش آموزان علت‌های گوناگونی بیان شده است؛ از جمله: نقش معلم و خانواده، میزان تکلیف شب، تند نویسی، خط کتاب‌های درسی، آشنا نبودن دانش آموزان با اصول خوشنویسی، بی حوصلگی، شیوه غلط به دست گرفتن قلم و استفاده از خودکار.

فهرست
چکیده ۵
مقدمه ۶
توصیف وضع موجود ۷
پیشینه تحقیق ۸
یافته های علمی ۹
مراجع ۲۵


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]








تبلیغات