دانلود مقاله روستای برسیان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » جغرافیا  »  مقاله روستای برسیان

دانلود مقاله روستای برسیان
توانمندیهای طبیعی و انسانی روستای برسیان
توانمندیهای هر منطقه تحت کنترل عوامل مختلفی است، توانمندیهای طبیعی را نوع آب وهوا و خاک کنترل می کند و توانمندیهای انسانی را کثرت و میزان سواد و تخصص جمعیت آن منطقه تحت کنترل دارد.
قرارگرفتن روستای برسیان در منطقه حاشیه کویر و تأثیر آب وهوای کویری بر آن و عدم وجود رودخانه ای دائمی( بجز سهمیه کمی از رودخانه زاینده رود) در این مناطق از توانائیهای طبیعی آن کاسته است. ولی با این حال استعداد و توانائی های روستای برسیان را درزمینه کشاورزی و تنها در شاخه زراعت می توان مورد بررسی قرار داد. زیرا بنابر دلایلی چون عدم وجود امکانات فنی و تخصصی و عدم سرمایه گذاری در شاخه های دیگر. کشاورزی در این منطقه تنها در زمینه زراعت و آن هم بصورت سنتی انجام می گیرد.
میزان اراضی قابل کشت در این روستا حدود ۱۵۰۰ هکتار می باشد که تنها سالانه ۵۰ هکتار آن زیر کشت مجدد می رود. و آن هم در صورت وجود آب کافی شیوه کشت اراضی این روستا به علت کمبود نزولات آسمانی قاعدتاً بصورت آبی می باشد. و همه این موارد حکایت از ضعف توانمندیهای این روستا در تنها زمینه مهم فعالیت اقتصادی مردم این روستا یعنی زراعت دارد.
محصولات کشاورزی روستا شامل گندم، جو، ذرت، و به میزان کمی سیفی جات می باشد. باتوجه به نیاز مردم کشور به این محصولات و نیز وجود زمینهای قابل کشت دراین روستا واضح است که می توان با جذب سرمایه های داخلی و ایجاد امکانات تخصصی و تخصیص بودجه های دولتی به میزان کشت این محصولات افزوده و بر توانائیهای کشاورزی این روستا رونق دوچندان داد.
البته در سالهای اخیر طرح های توسعه کشاورزی از جمله اصلاح اساسی شبکه آبرسانی( کانال کشی) فعالیتهای اساسی ترویجی و آموزشی و طرح مشارکت مردمی در این فعالیتها صورت گرفته است.
روستای برسیان از نظر دامداری بر دو نوع تقسیم می شود:
الف) دامداری سنتی: که هر خانه روستایی چند رأس اعم از گوسفند، بز، گاو، گوساله و نیز تعدادی که جنبه اقتصادی مهمی ندارند و تنها جهت رفع مایحتاج ساده و اولیه هر خانوار در روستا از آنها استفاده می شود.
ب) دامداری متمرکز یا صنعتی: که در اطراف روستای برسیان وجود دارد و تعداد آن حدود ۱۰ واحد می باشد. و شامل ۲ واحد مرغداری، ۲ واحد گاوداری و ۶ واحد آن مربوط به پرورش گوسفند است. باید متذکر شد که این دامداریها مربوط به اهالی روستا نبوده و توسط افراد دیگر اداره می شوند. این روستا در سال ۱۳۶۵ دارای ۴۲۰۰ رأس گوسفند و بز و حدود ۳۰۰ رأس گاو و گوساله بوده که درسال ۱۳۷۵ این تعداد به ترتیب به ۴۶۰۰ و ۳۲۰ رأس افزایش یافته است. با احتساب موارد فوق در سال ۱۳۸۰ این روستا به دو صورت دارای دام می باشد. اول بصورت انفرادی و سنتی و دوم بصورت صنعتی که مربوط به افراد غیرروستایی است.
سطح کل باغات روستا ۱۴۰ مترمربع است که بصورت باغچه ای و اطراف جاده اصلی واقع شده است .

توانمندیهای انسانی روستا:
روستای برسیان شامل ۴۸۵ خانوار می باشد که غالباً به فعالیت در زمینه کشاورزی مشغولیند و در سایر موارد ۵ خانوار از کارهای دولتی ۱۰۰ خانوار از کارگری و حدود ۳۰ خانوار از کار آزاد و خرید و فروش ارتزاق می کنند. جمعیت روستا طبق آخرین سرشماری ۱۵۵۷ نفر می باشد و حدود ۲۵% اهالی هم اکنون بیکار و در جستجوی شغل می باشند.
زنان و دختران غالباً خانه دارند و بخشی از آنها در زمینه هنرهای دستی از جمله قالیبافی فعالیت می کنند.
همانطور که در مقدمه این بخش ذکر شد توامندیهای انسانی هر منطقه متأثر از جمعیت و میزان تخصص وسواد آنان می باشد.
از لحاظ کثرت نیروی جوان روستای برسیان در موقعیت خوبی قرار دارد. ولی بنابر دلایلی چون عدم بروز امکانات آموزشی و تخصصی کافی این نیروی بالقوه به نیروهای فعال و بالفعل و مؤثر در اقتصاد و رونق روستا تبدیل نشده است. جمعیت بی سواد روستا خیلی کم است ولی افراد باسواد نیز تنها در حد دیپلم به تحصیل پرداخته اند.
نسبت جنسی در روستا در سال ۱۳۷۵ از مجموع ۷۹۵ نفر مرد و ۷۵۲ نفرزن حدود ۹/۱۰۰ بوده و در سال ۱۳۸۰ از مجموع ۷۸۷ نفر مرد و ۷۷۰ نفر زن در حدود ۲/۱۰۲ بوده است.
در مورد سایر توانمندیها در روستای برسیان می توان به موارد زیر اشاره نمود:

صنایع: در روستای برسیان دو نوع صنعت موجود است:
الف: ساختمان سازی و کارگری ساختمان: که در این روستا تعداد حدود ۳۵ نفر را بخود مشغول داشته است و در ساخت وساز ساختمانهای نوساز روستا و نیز روستاهای اطراف مشغول به فعالیت می باشند.
ب: صنعت قالیبافی: که اکثریت زنان روستایی( اعم از خانه دار، محصل، پیر و جوان) را به خود مشغول نموده و تعداد انها در حدود ۳۴۴ نفر می باشد و برروی ۳۱۷ دار قالی فعالیت دارند. دارهای قالی اکثراً بصورت منفک و جداگانه در خانه های روستایی موجود است و روستا به صورت متمرکز دارای کارگاه مشخصی نمی باشد اما آنچه مورد توجه است تأثیر بسزایی است که این صنعت در وضعیت اقتصادی هر خانوار بازی می کند زیرا تمامی خانه ها و اهالی خانه ترجیح می دهند در کنار امور کشاورزی و یا خدماتی به امر قالیبافی نیز بپردازند و از آن بعنوان یک منبع اقتصادی بهره مند گردند.
عمده قالیهای بافته شده در این روستا در ابعاد هشت تایی و ۱۲ متری با کچک ترنج و نقشه نائینی است که درآمد بسزایی را عاید هر خانوار می کند اکثریت قالیهای را افراد غیرحرفه ای و قالیهای ۱۲ متری را قالیبافان مجرب می بافند.

خدمات:
اهالی روستای برسیان در ۱۸ واحد خدماتی مشغول به فعالیت هستند که مجموعاً ۶۲ نفر در این واحدها به کار می پردازند.
اول) خدمات مربوط به امور کارمندی و دولتی که ۸ نفز از اهالی آنجا کارمند هسند و در ارگانهای دولتی داخل روستا و چه در خارج از روستا مشغول بکار هستند.
دوم) امور مربوط به خدمات راه و ترابری که ۱۵ نفر راننده در این روستا وجود دارد و از این افراد بیشترین تعداد افراد شاغل در بخش خدمات را به خود اختصاص داده است.
سوم) امور مربوط به خدمات بهداشتی چون حمامی، آشپز، قصاب، آرایشگاه، که مجموعاً ۱۰ نفر در این گروه قرار دارند.
چهارم) امور مربوط به خدمات ساخت وساز که ۳ نفر بنا در این روستا وجود دارد.
پنجم) امور مربوط به سایر خدمات که ۲۶ نفر دیگرر ا شامل می شود و عبارتند از: برقکار، تعمیرکار، جوشکار، بقال، عکاس، نقشه کش، سرایدار مدرسه ، جاشور، کفش فروشی و مکانیک می باشد. حال با توجه به آنچه که گفته شد طبق جدول ذیل مشخص می شود که ۷۱۲ نفر شاغلین در بخشهای عمده فعالیت ۱/۳۸ درصد بخش کشاورزی، ۲/۵۳ در بخش صنعت و مابقی در بخش خدمات فعالیت دارند.

کاربری تجاری:
روستای برسیان با داشتن ۹۴ واحد تجاری در امور مختلف مشغول فعالیت می باشند که شامل جوشکاری، مکانیکی، تعمیرکار، بقالی، آرایشگری، کفاشی، عکاسی، می گردد و سطحی معادل ۱۵/۳۲۷۹ مترمربع از سطح روستا را دربرمی گیرد و ۶۳% درصد از این سطح کل روستا را شامل می شود.

کاربری اداری:
روستای برسیان دارای ۴ نوع کاربری اداری به نامهای مخابرات واقع در غرب روستا و در کنار جاده اصلی، شرکت تعاونی روستایی در مرکز روستا جنب مدارس روستا، شورای اسلامی در مرکز روستا واقع در کنار جاده اصلی، شرکت خدماتی حمایتی کشاورزان گندمکار در شرق روستا و در کنار جاده اصلی شرکت خدماتی حمایتی کشاورزان در کنار جاده اصلی روستای برسیان واقع شده است.


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات