دانلود مقاله صنعت نساجی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  دانلود مقاله صنعت نساجی

دانلود مقاله صنعت نساجی تحقیق پروژه پایان نامه مقاله درباره صنعت نساجی مقاله در مورد صنعت نساجی تحقیق در مورد صنعت نساجی پروژه صنعت نساجی تاریخچه صنعت نساجی نانوتکنولوژی در صنعت نساجی دانلود مقاله های نساجی مقاله صنایع نساجی مقاله در مورد نساجی مقاله علمی نساجی دانلود مقاله نساجی مقاله الیاف نساجی مقاله ای در مورد نساجی تحقیق در مورد صنایع نساجی تحقیق در مورد تاریخچه نساجی

Paper industry

 

۱-۱- تاریخچه صنعت نساجی در ایران
صنعت نساجی در ایران از دیرباز به سبب ضرورت مصرف و کاربرد وسیع آن مورد توجه خاص بوده و در طول تاریخ کشورمان فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده است. در زمان اشکانیان ایرانیان به تحول جدیدی دست یافتند و در پرورش کرم ابریشم و تولید پارچه های ابریشیمی به طریقی همت گماردند که اکثریت ابریشم های تولید چین را از آن کشور خریداری می نمودند و جهت تولید پارچه به ایران می آوردند و پارچه هایی با طرح ها و نقوش بسیار زیبا تولید و به دنیا عرضه می کردند.
شکوفایی صنعت تولید پارچه های مخمل در کاشان و یزد در دوره اشکانیان و عرضه آن به جهان خصوصاً اروپا قسمت دیگری از تاریخ پرشکوه صنعت نساجی ایران است که صنعتگر ایرانی را قانع نکرده و همچنان به دنبال نوآوری و تسخیر بازارهای جهانی بوده است.
اوج صنعت نساجی را در تاریخ ایران زمین، هنرمندان دوره سلجوقی و صفوی رقم زدند و در زمان شاه عباس صفوی تولیدات بی نظیری آفریده شد و پارچه های زربافت ایرانی از شهرت جهانی برخوردار گردید.
در دوران اخیر نیز صنعت نساجی در ایران نقش موثر و تعیین کننده ای در کشور ایفا نموده است. اولین کارخانه نساجی در ایران در سال ۱۲۸۱ شمسی دقیقاً یکصد یک سال پیش به وسیله صنیع الدوله در تهران و دومین کارخانه در سال ۱۲۸۸ توسط شخصی بنام حاج آقا رحیمی در تبریز ایجاد گردید. در فاصله سالهای ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ به سبب سود سرشار دوکارخانه قبلی و تاییدات دولت، به سرعت برشمار کارخانجات در ایران افزوده شد و جمعاً در این دوره ۴۰ کارخانه نساجی دائر کردید که قسمتی از احتیاجات مملکت را تامین نمود.
در طی سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۸ بروز جنگ، افزایش قیمت منسوجات خارجی و کاهش واردات آن موجب رونق بازار محصولات نساجی داخلی شد. صاحبان صنایع نساجی کشور به منظور استفاده حداکثر از این شرایط، بی آن که به مسائل نگهداری و استهلاک ماشین آلات توجه نمایند و به تولید خود با ظرفیت بالا ولی با کیفیت پایین ادامه دادند که حاصل این بی توجهی در طی سال های بعد نیز موجب رکود صنایع نساجی گردید.

فهرست مطلب:
۱- مقدمه ای بر صنعت نساجی و مشکلات و بحرانهای مربوط به آن در ایران ۶
۱-۱- تاریخچه صنعت نساجی در ایران ۷
۱-۲- مشکلات و بحران در صنعت نساجی ۹
۱-۳- علل وجود بحران در صنایع نساجی ایران ۱۱
۱-۴- لزوم بهبود وضعیت موجود ۱۲
۱-۴-۱- تقاضا (بررسی بازار) ۱۲
۱-۴-۲- بازار مصرف و تولدی داخلی کشور ۱۵
۱-۴-۳- واردات پارچه ثبت شده ۱۶
۱-۴-۴- عرضه، تقاضا و تولید ماشین های بافندگی ۱۷
۱-۴-۵- عرضه ۱۸
۱-۴-۶- افق سرمایه گذاری در ایران ۱۹
۱-۴-۷- علل عدم سرمایه گذاری ۲۰
۱-۵- مشکلات صنعت نساجی در حال حاضر از دیدگاه مدیران این صنعت ۲۱
۱-۶- طبقه بندی مشکلات صنعت نساجی با توجه به نظریه فشارهای تجاری۲۲
۱-۷- بررسی و تجزیه و تحلیل فشارهای تجاری
۱-۷-۱- ورود قاچاق پاچه به کشور ۲۳
۱-۷-۲- ورود محصولات مشابه توسط برخی از سازمان ها ۲۳
۱-۷-۳- اخذ عوارض و مالیات های متعدد و مکرر ۲۷
۱-۷-۴- وجود قوانین ضد و نقیض ۲۷
۱-۷-۵- پرسنل مازاد ۲۷
۱-۷-۶- قیمت گران مواد اولیه ۲۸
۱-۸- بررسی و تجزیه و تحلیل غشارهای تکنولوژیکی ۲۸
۱-۸-۱- کهنگی و قدمت ماشن آلات ۲۸
۱-۸-۲- عدم توان رقابت با کالاهای خارجی ۲۹
۱-۸-۳- عدم تناسب تکنولوژی کارخانه ها با فرهنگ مدخواهی و سیستم سفارشی ۲۹
۱-۸-۴- عدم وجود طراحان و بخش طراحی کارآ ۳۰
۲- تجهیزات و ماشین آلات نساجی ۳۱
۲-۱- نگاهی به آمار ماشن آلات نساجی در جهان ۳۲
۲-۱-۱- آمار ماشین آلات بافندگی حمل شده در سالهای ۲۰۰۱-۱۹۹۲ ۳۲
میلادی و نصب شده در سال ۲۰۰۰ میلادی به کشورهای مختلف جهان
۲-۱-۲- آمار ماشین آلات بافندگی حمل شده به قاره های مختلف ۳۶
در سال ۲۰۰۱ میلادی
۲-۱-۳- آکار ماشین آلات کشباف تخت حمل شده در سال ۴۰
۲۰۰۱ میلادی به نقاط مختلف جهان
۲-۲- نتیجه گیری ۴۴
۳- مواد اولیه مصرفی در صنایع نساجی تولید ایران و وارداتی ۴۶
۳-۱- یکنواختی نخ در بهبود صنایع نساجی ۴۷
۳-۱-۱- تعریف ۴۸
۳-۱-۲- اهمیت یکنواختی ۴۸
۳-۱-۳- دسته بندی نایکنواختی ۵۱
۳-۱-۳-۱- عیوب متناوب ۵۲
۳-۱-۳-۲- عیوب نامتناوب ۵۲
۳-۱-۴- تاثیرات نایکنواختی ۵۳
۳-۱-۴-۱- اثرات نایکنواختی بر خواص نخ ۵۳
۳-۱-۴-۲- تاثیر یکنواختی بر عملکرد پروسه تبدیل نخ به پارچه ۵۴
۳-۱-۴-۲-۱- بوبین پیچی ۵۴
۳-۱-۴-۲-۲- چله کشی ۵۴
۳-۱-۴-۲-۳- آهار ۵۵
۳-۱-۴-۲-۴- بافندگی ۵۵
۳-۱-۴-۳- تاثیر یکنواختی بر کیفیت پارچه ۵۶
۳-۱-۵- عوامل ایجاد کننده نایکنواختی ۵۷
۳-۱-۵-۱- مواد اولیه ۵۷
۳-۱-۵-۲- مراحل ریسندگی ۵۷
۳-۲- مشکلات (و معضلات) پنبه در صنعت نساجی داخلی ۶۰
۳-۲-۱- واردات پنبه ضربه ای به تولید داخلی یا حمایت از نساجی؟! ۶۰
۳-۲-۲- وضعیت نابسامان پنبه ایران ۶۳
۳-۲-۳- بررسی موانع و مشکلات و چالشهای وضع موجود ۶۷
۳-۲-۳-۱- شواهدی از مشکلات کشت پنبه ۶۸
۳-۲-۳-۲- علل بروز مشکلات کشت پنبه در کشور ۷۳
۳-۲-۳-۲-۱- علل اقتصادی ۷۳
۳-۲-۳-۲-۲- رشد بی رویه تولید و واردات الیاف مصنوعی ۷۳
۳-۲-۳-۲-۳- واردات پنیه و الیاف پنبه ای ۷۵
۳-۲-۳-۲-۴- کوچک شدن قطعات زراعی پنبه به ویژه در استان گلستان ۷۵
۳-۲-۳-۲-۵- عقب نشینی محصول پنبه از اراضی ۷۶
۳-۲-۳-۲-۶- بالا بودن هزینه برداشت وش توسط کارگر ۷۶
۳-۳- بررسی تولید و واردات مواد اولیه طی سالهای ۱۳۸۰-۱۳۷۶ ۷۷
۳-۴- آمار و اطلاعات پشم و اهمیت آن در ایران ۸۰
منابع ۹۱


قیمت : 12000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات