اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به نظم و انضباط علاقه مند کنم

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » اقدام پژوهی  »  اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به نظم و انضباط علاقه مند کنم

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به نظم و انضباط علاقه مند کنم

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به نظم و انضباط علاقه مند کنم
چکیده
در تعلیم و تربیت کودکان انضباط همیشه مورد توجه بوده ، ولی در اینکه این انضباط چگونه باید باشد و چگونه می توان آن را آموزش داد عقاید متفاوت است .
«هدف از انضباط این است که کودک را قادر به سازش با قوانین و مقرراتی که فرهنگ یک گروه پذیرفته است بنماید ، به طوری که رفتار خود را با توقعات و خواستهای گروه اجتماعی که در آن زندگی می کند هماهنگ نماید» (بدری مقدم ، ۱۳۷۹)
در مواردی که رفتار فرد در جهتی بر خلاف مقررات و قوانین گروه ، یعنی بر خلاف انتظار و توقعات آنهاست او را فردی بی انضباط می نامند . البته وقتی در آموزشگاه از انضباط صحبت می شود مراد نظم و ترتیب و سکوت دانش آموزان نیست ، بلکه معنی وسیعتری مورد نظر است به این معنی که انضباط باید منجر به انگیزش جهت حفظ مقررات شود و به صورت عادت درآید .
یکی از مشکلاتی که معلمان و اولیای آموزشگاهها با آن مواجه هستند بی انضباطی و عدم رعایت مقررات از طرف دانش آموزان است .

مقدمه
برای اینکه انسان بتواند در اجتماع زندگی کند باید رفتار اجتماعی را بیاموزد به این معنی که رفتارش باید مورد قبول اجتماع باشد . یکی از راههای اجتماعی شدن و مورد قبول قرار گرفتن رعایت انضباط و مقرراتی است که در اجتماع حکمفرماست .
مقررات و قوانینی انضباطی رفتار را تحت کنترل درمی آورد و چون این کنترل اغلب مانع انجام خواسته های کودکان می شود ، گاهی موجب خشم و عصبانیت آنها می گردد .

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
بیان مساله ۲
شواهد یک ۳
جمع آوری اطلاعات ۴
انتخاب راه حل ۵
اعتبار بخشی راه حل ها ۵
اجرای راه حل ها ۷
شواهد دو: ۸
نتیجه گیری : ۹
پیشنهادات ۱۰
منابع ۱۱


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات